Ý nghĩ và trống rỗng

... Và nhớ, con người đã không biết một thứ! Mọi điều chúng ta đã thu thập đều chỉ là rác rưởi. Điều tối hậu vẫn còn bên ngoài việc hiểu thấu. Cái chúng ta thu thập chỉ là sự kiện, chân lí vẫn còn không được động tới bởi nỗ lực của chúng ta. Và đó là kinh nghiệm không chỉ của Phật, Krishna, Krishnamurti và Ramana; đó là kinh nghiệm ngay cả của Edison, Newton, Albert Einstein. Đó là kinh nghiệm của các nhà thơ, hoạ sĩ, vũ công.

VŨ TRỤ CỦA TÂM - Bản chất của tâm thanh tịnh.

Chúng ta hãy so sánh sự khác biệt giữa nhận thức về vũ trụ và nhận thức về sắc thân con người. Khi nghĩ về bạn như một nhân cách riêng lẻ, bạn sẽ sợ hãi, vì dưới cái nhìn của chúng ta, vũ trụ nầy hình như quá bao la và vô tận. Người ta nói về những khoảng thời gian dài hàng thiên niên kỷ và những khoảng cách không gian được đo bằng tốc độ của ánh sáng. Đây là những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta; các nhà khoa học nói là có những tinh tú ở gần chúng ta nhưng thật ra chúng ở cách xa chúng ta hằng tỷ dậm. Tuy nhiên, trong sắc thân nầy với những giác quan của nó, chúng ta vẫn có thể thấy và quán sát được vũ trụ dựa vào những tín hiệu và cảm giác nhận được.

Trà Đạo Đầu Năm - Xuân Canh Tý 2020

Xướng Họa: Thiền - Đào Xuân

Kính thưa quý vị, tình cờ thấy trang facebook YENLANG•NET có đăng một số thơ xướng họa, chúng tôi có nhã ý muốn họa để chia sẻ Pháp Thiền giản dị mà chúng tôi học được từ Thầy Viên Minh. Quý vị nào có ý muốn họa, xin vui lòng gởi về trang: coinguon3@gmail.com