Bài học "thanh tịnh trong ô nhiễm" - NỮ PHẬT TỬ VISAKHA


Con chào thầy! Con có một suy nghĩ đã từ lâu ấp ủ trong lòng mà không giám hỏi bất cứ ai. Chuyện của con hơi tế nhị. Mỗi lần con ở bên cạnh người bạn đời của con, chuyện ân ái vẫn xảy ra bình thường, nhưng sau mỗi lần con cảm giác tội lỗi chất chồng. Chuyện này cứ dày vò con mãi, con không biết phải xử sự sao cho tốt. Có phải do con học Phật pháp chưa đúng cách phải không thầy?Con sợ con không bao giờ giác ngộ được nếu có người bạn đời bên cạnh. Mong thầy từ bi khai thị cho con, con cám ơn thầy rất nhiều!

Trả lời:

Có thể là do con hiểu chưa đúng về giới tà dâm (kàmesu micchacarà) của người tại gia và giới phi phạm hạnh (abrahma cariyà) của người xuất gia. Người tại gia quan hệ vợ chồng không phạm tội, mà chỉ phạm tội tà dâm khi quan hệ với người không phải vợ hay chồng mình. Trong thời Đức Phật nhiều cư sĩ tại gia tuy có vợ chồng con cái mà vẫn đắc bậc Thánh Tu-đà-hoàn.