Khám phá trực tiếp


Khám phá trực tiếp

Bạn muốn hiểu rõ mình là thế nào, đúng theo bản chất trung trực của mình thì bạn phải cần có một trí óc linh hoạt nhanh nhẹn, sống động phi thường, bởi vì những gì đang là hiện thể thì thường xuyên biến dạng hóa thân từng giây phút, luôn luôn thay đổi, mà muốn dõi theo, quan sát sự thay đổi linh động ấy một cách nhanh nhẹn, nhất định tâm trí không bị ràng buộc theo một tín điều hay một tín ngưỡng nào, bất cứ khuôn mẫu hành động đặc thù nào.
Muốn hiểu thực chất, thực tính của mình, bạn phải ý thức, trí óc phải được tự do, trí óc phải nhanh nhẹn, thức thời linh động, chỉ có trí óc như vậy mới được tự do, không bị ràng buộc trong tất cả tín ngưỡng, trong tất cả hệ trình ý niệm, vì những tín ngưỡng và những lý tưởng chỉ cho bạn một sắc thái nào đó và làm phân tán bại hoại trực kiến chân chính.

Vọng tưởng - Chơn vọng

Vọng tưởng

Cái ý tưởng muốn kiểm soát vọng tưởng của bạn chính là một vọng tưởng, đổi Tâm Phật thành ra vọng tưởng. Vọng tưởng vốn không có thực chất khi nó sinh khởi. Sự thật chúng chỉ là những cái bóng, những sự việc bạn đã thấy và nghe khi gặp cơ hội lại trồi lên.
Cố mà đàn áp vọng tưởng thì cũng là mê muội.