Chỉ mỉm cười và mỉm cười thôi


Cứ để mỗi người học bài học của mình rồi trước sau gì ai cũng đều giác ngộ cả. Hãy tin vào sự mầu nhiệm của pháp cho từng căn cơ trình độ khác nhau. Chỉ mỉm cười và mỉm cười thôi...

Ai xuất gia...?


Đời sống đúng là môi trường tốt để giác ngộ, nhưng không nhất thiết đời sống của mọi người phải giống nhau vì còn tuỳ duyên nghiệp và căn cơ trình độ của mỗi người, vì vậy bài học của mỗi người tất nhiên phải khác nhau. Ai rồi cũng sẽ học bài học chưa học ra cho sự giác ngộ, cho nên đến một lúc nào đó bài học xuất gia cũng sẽ đến với con, và lúc bấy giờ con sẽ thông cảm với tất cả mọi người đang học bài học của họ. 


Cám ơn, tha thứ và quên đi...

- " ...Hãy cám ơn những người lừa dối phản bội con vì đã giúp con học ra bài học về bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã của đời sống; ...
- Hãy quên đối tượng làm con giận dữ mà trở về lắng nghe chính cơn giận dữ và cảm nhận nó từ bên trong chứ không nên đứng ngoài quan sát và kiểm duyệt nó..."
- Hãy ứng xử thật tốt với bạn bè để đem lại hạnh phúc cho họ và luôn biết bao dung rộng mở tấm lòng với họ thì chính điều đó là niềm hạnh phúc của con chứ không phải là hạnh phúc mà con mong chờ họ đem đến cho mình.