Một Thoáng Chân Như


"Anh đau đớn nhưng không bao giờ khóc
Nuốt lệ vào cho vĩnh viễn yêu thương"*

Lời ca thán con tim ai tê tái
Nước mắt nào còn đọng lại vấn vương