TỰ-TẠI TRONG SINH-TỬ

Gốc rể của mọi hạnh phúc và đau khổ chính là ở đây! Nên điều quan trọng trước tiên là “thiết-lập tâm”. Tâm của con người giống như một con ngựa hoang, nếu ta săn đuổi nó một cách hung hăng, nó sẽ hoảng sợ và không thể bắt được nó. Do vậy, hãy dẫn dụ nó theo nhiều cách khác nhau và giữ nó nhẹ nhàng, ta sẽ bắt được nó và có thể đưa vào làm việc. Tương tự, nếu tâm hoang-dã này bị kiểm soát một cách hùng hổ, thì vọng-tưởng, âu lo càng nhiều hơn, các chướng ngại sẽ xuất hiện và sản sinh vô số vấn đề như: sự mất quân-bình của năng lượng, sinh-lực của tâm. Nếu bằng một cách nhẹ nhàng, đặt tâm trong trạng thái tự-nhiên của nó, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, sự an-định đích thực sẽ xuất hiện trong dòng tâm-thức ấy.