Thật sự "HOÀN HẢO" là gì?

Có 2 sự hoàn hảo:
- "Hoàn hảo" như nó là
- "Hoàn hảo" theo ý mình
Tại sao Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn?
Vì Đức Phật thấy ra mọi sự bất toàn, cho nên Ngài mới hoàn toàn giác ngộ...Giác ngộ hoàn toàn chính là thấy mọi sự mọi vật như nó là, chứ không phải hoàn hảo như ý mình cho là sẽ là...

Xin mời xem video clip dưới đây:

CỐT TỦY NHỮNG LỜI THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Chúng ta có nên hình thành cái khái niệm về người nào đó hay chăng?

J. Krishnamurti:
Bộ chúng ta nên có khái niệm về người khác chăng? Bộ chúng ta nên hình thành một quan điểm, đánh giá, xét nét về người khác chăng? Khi bạn có khái niệm về thầy của bạn, thì có cái gì là quan trọng đối với bạn?
Tôi không nói về bản thân vị thầy, nhưng nói về cái khái niệm của bạn về vị thầy. Và đó là chuyện xẩy ra trong cuộc đời, đúng không?
Chúng ta đều có ý kiến về người này, người khác, đúng không? Chúng ta nói: " Hắn thì tốt", "Hắn thì phù phiếm", Hắn thì mê tín", "Hắn làm cái này, cái kia"...