Câu chuyện DÂNG Y KATHINA 2018 tại tu viện Wat Buddha Dhamma, Sydney

Hôm nay, Tu viện Wat Buddha Dhamma (WBD) tổ chức lễ dâng y Kathina vào ngày cuối của mùa. Nằm trên núi Dharug National Park, Wisemans Ferry, phía Bắc Sydney, tu viện do Ni sư Ayya Khema thành lập theo truyền thống Theravada.