Yêu Thương trong Mối quan hệ và Sự Tương Giao


THƯƠNG
(Thân tặng NT)

E- Mail gửi , cuối câu "Thương" xuất hiện
Một chữ thôi, cũng ấm áp cả lòng
Bao người "thương" tìm thấy đúng ước mong
Chân tình ấy, cúi đầu xin trân quý