BOJJHANGA SUTTA‏ - DƯỢC PHÁP THẤT GIÁC CHI

Có chú tâm là có định, có quan sát rõ ràng là có tuệ

Thiền sư Kim Triệu
... Có lần, có một người cư sĩ kể chuyện:
“- Hồi con chưa biết Phật, chưa biết tu, có nhân duyên lái xe chở một vị thiền sư già, nổi danh nhiều nước (Là thiền sư Kim Triệu). Ngài gầy ốm, rắn rỏi, nghiêm trang nhưng ăn nói lại rất nhỏ nhẹ, dịu dàng nên con đem tâm kính trọng.
Nghĩ đến quảng đời ăn chơi hư hỏng của mình, con tâm sự:
- Bạch ngài, cuộc đời con coi như bỏ! Hôm nay may mắn có chút phước lành được chở ngài như thế này là quý hoá lắm rồi. Con chẳng biết tu, biết tập, chẳng biết Phật giáo là gì cả!
- Không phải đâu! Ngài nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười! Ông có tu đấy mà ông không biết đó thôi!