Xướng họa: Sân khấu cuộc đời

XƯỚNG

Tự nhủ

Sân khấu cuộc đời đóng nhiều vai
Đừng quên cố gắng diễn thật hay
Dù cho thay áo xiêm, vị trí
Tự biết trong tâm một bản hoài

Đâu là con đường trở về

... Chư Tổ ra đời, dùng mọi cách để khơi dậy chỗ này. Vậy thì, bây giờ chúng ta làm sao trở về ? Và biết đâu là con đường trở về ?
Các Tổ thường nói: "Nhân đất té, phải nhân đất mà đứng dậy". Chính từ chỗ mình mê đó, cũng chính là chỗ mình quay trở về chứ không đâu khác.