''TỰ DO LÀ UNG DUNG TRONG RÀNG BUỘC''


Đây là bức hình được một vị Thầy chia sẻ trên facebook: 
Nhờ bức hình này mà Thầy chợt hiểu ra câu: 
'' TỰ DO LÀ UNG DUNG TRONG RÀNG BUỘC '' của thầy Viên Minh. Mỉm cười điềm nhiên trong phiền não, ràng buộc, quả thật là một bản lĩnh của một thức giả ..." (FB Thầy T.T.Tu)
Được rất nhiều bạn bấm "LIKE" và bình luận... Nhân đây, chúng tôi xin được chia sẻ thêm về ý nghĩa 2 câu thơ:
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
  Hạnh Phúc là tự tại giữa khổ đau"