THỜI GIAN, KHÔNG GIAN và CÁI TRUNG TÂM

Lý tưởng, ý tưởng, và “cái gì là”. Cần hiểu rõ sự chịu đựng đau khổ: phiền muộn, cô độc, sợ hãi, ganh tị. Cái trung tâm vị kỷ. Không gian và thời gian của cái trung tâm. Liệu có thể không có một trung tâm của cái tôi và vẫn sống trong thế giới này hay không? “Chúng ta sống trong nhà tù của suy nghĩ riêng của chúng ta.” Thấy cấu trúc của cái trung tâm. Nhìn không có cái trung tâm. 
KRISHNAMURTI: Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét điều gì đây? 
Người hỏi: Ký ức tâm lý là gì, và làm thế nào nó được khắc sâu vào bộ não?