Đi Về Như Nhiên- "... Thầy ơi, con mệt mỏi quá rồi, giác ngộ hay không, con chẳng bận tâm nữa, đúng hay sai, thiền hay không, biết hay không biết, v.v... và v.v... con mệt quá rồi thầy à. Con chẳng buồn làm gì nữa, chẳng buồn cố gắng thêm chút nào nữa, con kiệt sức mất rồi, thầy có bài thơ nào tặng con không? Thầy ơi! 

-Thầy tặng con bài thơ Thầy làm đã lâu:

Khứ lai
Hữu lai nhi khứ
Hữu khứ lai hề
Hữu lai nhi lai
Hữu khứ khứ hề
Tri chi bất lai
Tri chi bất khứ
Nhiên khứ lai hề
Thiên thu giả mộng.


Muốn về lại mãi đi xa
Người đi chợt thấy quê nhà vẫn đây
Có người về, cuộc sum vầy
Người đi đi tận chân mây cuối trời
Biết ra chỉ một cuộc chơi
Không lai không khứ thảnh thơi đi về
Thong dong bờ giác bến mê
Muôn đời ảo mộng, đi về như nhiên. (Tâm Mãn - Ngọc Quế)


(Hỏi đáp Trung Tâm Hộ Tông)

"...nơi nào ta đến thì cũng vẫn chỉ là nơi này và ở đây..."

Muôn đời ảo mộng, đi về như nhiên.