BỘ MẶT NGUYÊN THỦY

"Bộ mặt nguyên thủy” là một bài giảng của Ðại Ðăng Quốc Sư cho hoàng hậu Hanazono. Ðại Ðăng Quốc Sư (1281-1337) là một trong những vị thầy sáng chói nhất của giòng Lâm Tế Nhật Bản. Ngài đã ẩn mình một thời gian, giả trang là một người ăn mày để lánh khỏi danh vọng.