Câu chuyện DÂNG Y KATHINA 2018 tại Tổ Đình Bửu Long


Tôi đến Tổ Đình Bửu Long vào sáng rằm tháng 9 Mậu Tuất (2018), là ngày Chư Tăng ra hạ sau 3 tháng an cư. Đến phòng khách đảnh lễ Thầy xong, theo Quý Sư lên Chánh Điện cúng dường buổi ngọ, bạn Đạo NT Việt Nam hướng dẫn dâng y và thực phẩm đến Chư Tăng. Sau khi Chư Tăng độ Ngọ, chúng tôi dùng cơm trưa tại Trai đường.