Tạ ơn đời - Tình bạn, mối quan hệ và lòng từ bi


TẠ ƠN ĐỜI
(Thân Tặng NT & VH)

Hạnh phúc đến từ những điều nho nhỏ
Bạn đồng môn luôn thân thiết sẻ chia
Như ước giao tâm nguyện đến ngày kia
Cùng chung sức chèo trôi thuyền Bát Nhã