Xin thầy lời chỉ dạy về "đạo" mà con chưa được sáng tỏThiền là thấy ra hai mặt của cuộc sống: thành và bại, được và mất, hơn và thua, vui và khổ, thiện và ác, đúng và sai v.v... mà tâm vẫn rỗng lặng, hồn nhiên, trong sáng, chứ không phải là thái độ nhị nguyên chọn lựa cái mình yêu thích, vừa lòng hay thỏa mãn. Nếu con sống thuận pháp thì tất nhiên con cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc nhưng đó không phải là mục đích của thiền....
 Thiền là sống tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha, mà các thiền sư gọi là “Nhập lâm bất đạp thảo, nhập thủy bất động ba” nên chỉ sống lợi lạc cho đời mà không làm tổn hại đến ai .


Chứng Ngộ


Chứng ngộ không có nghĩa là từ bỏ một cái ngã phàm phu, và tìm một cái ngã là một vị Phật ở đâu khác. Vì bạn là Phật không có cái ngã nào để ném đi, và không cái ngã nào để tìm. Chỉ từ bỏ vô minh và ảo tưởng, bạn sẽ biết rằng bạn là Phật và đã hoàn hảo như bạn là. Nếu bạn nhận ra điều này, bạn sẽ bật cười về việc bạn đã phí bao nhiêu nổ lực để trở thành chính mình. Đây là nụ cười an lạc hân hoan.