HOẠT ĐỘNG TOÀN HẢO CỦA VÔ NGÃ

Tâm con hướng Phật
Nay con cầu pháp
Kính mong chư đức
Tỏa sáng trong con
Tâm trí chưa thông
Cứ mãi long đong
Đi vòng Tịnh độ
Lại đến Thiền tông
Bến nào cũng không
Cầu mong chư vị
Chỉ rõ cho thông
A-di-đà Phật.

Trả lời:
Phật ở trong lòng 

Đâu cần tìm kiếm 
Thấy ra là thông
Hồi đầu là bến