GỌI TÊN HUYỀN KHÔNG


Bạch thầy, con đang coi phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, có nhắc tới chùa Huyền Không đó thầy, không biết chùa Huyền Không ở Huế thì có phải lấy theo tên như vậy khi coi truyện không thầy?
Trả lời:

Còn nhiều tên Huyền Không lắm con, như Huyền Không động ở Ngũ Hành Sơn, Huyền Không Học trong phong thủy v.v... Tên trùng nhau là chuyện bình thường, nhưng trên đời này không bao giờ có 2 pháp trùng nhau, cho dù cùng giống loại. Ví như có chung tên cây ổi thì chẳng có cây ổi nào giống cây ổi nào cả. Khi đặt tên Huyền Không thầy có ngụ ý rằng sống thuận Pháp (Dhammà patipanno viharati) là sống hoà đồng với tất cả (Huyền) mà không là gì cả (Không) nên không trụ vào bất cứ pháp nào ở đời (Na kinci loke upadiyati).