TÁNH NGHE

Này bạn, có bao giờ bạn ngồi thật yên lặng, không chú ý bất cứ điều gì, không cố gắng tập trung tư tưởng mà ngồi với một trí não hết sức tĩnh lặng, thật sự tịch tịnh? Bấy giờ bạn mới nghe tất cả phải không? Bạn nghe những âm thanh từ xa, rồi gần và thật gần ngay bên cạnh bạn- có nghĩa là bạn nghe tất cả.

NGHE TRONG TĨNH LẶNG

Này bạn, có bao giờ bạn ngồi thật yên lặng, không chú ý bất cứ điều gì, không cố gắng tập trung tư tưởng mà ngồi với một trí não hết sức tĩnh lặng, thật sự tịch tịnh?

"Mưa ơi cứ mưa đi"


Trong Thiền có câu nói rằng: "Thức đắc bổn tâm bổn tánh chính thị tông môn đại bệnh" nghĩa là cho rằng mình đã ngộ được Phật Tánh, Tâm Không, Thực Tánh Chân Đế, v.v... thì đó chính là đại bệnh trong Thiền. Đó có thể chỉ là tưởng tri và thức tri quá mạnh mà lưu xuất ra thôi.

Một vị Alahan giác ngộ khi thấy cái cốc mình đang trú bị dột đã thốt lên một câu nói thật bình thường: "Mưa ơi cứ mưa đi", bởi vì giác ngộ thì thấy "núi vẫn là núi, sông vẫn là sông" chẳng có gì khác thường cả.

BỐN GIAI ĐOẠN TIẾN HÓA đến giác ngộ giải thoát

Chúng ta sinh ra không biết từ vô thỉ nào - không thể xác định được thời gian bắt đầu, nhưng con đường tiến hoá từ bản năng đến tình cảm như súc sinh; từ tình cảm đến lý trí như con người; từ hiểu biết thiện ác đến lương thiện như chư thiên, Phạm thiên; từ lương thiện đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn như các bậc Thánh... có thể kinh qua 4 giai đoạn phát triển. Căn cơ trình độ tiến hóa của mỗi chúng sinh một khác. Vì không hiểu rõ điều này nên chúng ta thường so sánh, thấy mình hơn hay kém người khác. Nếu có thể biết mình và mọi người đang ở giai đoạn nào trên đường tiến hóa đến giác ngộ thì có lẽ chúng ta sẽ có cách ứng xử thích nghi với nhau hơn, biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau hơn là bắt chước người khác hoặc muốn người khác phải theo mình.

4 mức độ Tinh tấn - Chánh niệm - Tỉnh giác vận dụng trong đời sống hàng ngày

Con chào Thầy. Trong cuộc sống hằng ngày, con vẫn thường thận trọng, chú tâm, quan sát. Con cảm thấy sự cố gắng như vậy làm mất nhiều sức lực. Nhưng có đôi khi con buông luôn cả ý đồ cố gắng thận trọng, chú tâm, quan sát thì con vẫn biết thân, thọ, tâm, pháp mà không cần phải cố gắng để tổn hao sức lực. Thưa Thầy, có phải cái biết này là tánh biết đang biết, còn cái biết trước là bản ngã đang biết? Con cám ơn Thầy ạ! 

Bài Phỏng Vấn Eckhart Tolle - Oprah

...Tám năm trước, một người bạn của tôi Meg Ryan nói với tôi về cuốn sách Sức mạnh của hiện tại: Đó là một sự hướng dẫn giác ngộ tâm linh của Eckhart Tolle. Nó là một trong những cuốn sách làm thay đổi tôi nhiều nhất, mà tôi từng đọc, tôi mang theo một bản copy theo đi bất kỳ nơi nào, tôi lật đi lật lại nhiều lần những trang được đánh dấu. Với bất kỳ ai đang tìm một hướng đến với cuộc sống có kết nối hơn, cuộc sống đầy hứng thú, rất cần thiết nên đọc cuốn sách Sức mạnh của hiện tại, và tiếp theo là những cuốn khác của Eckhart như là ; Sức mạnh của tĩnh lặng và Một thế giới mới - sách giải thích các nguyên tắc cốt lõi, những cuốn sách này đã mang tơi sự đồng cảm sâu sắc với tôi và hàng ngàn người khác: Thuật ngữ thời điểm ngay bây giờ mà chúng ta thực sự chí có duy nhất. Hạnh phúc không phải ở trong tương lai hoặc quá khứ, mà là nhận biết ra nó ngay trong hiện tại...