Postcard "Cứ Để Mây Bay"Mời xem video clip về những tấm postcard cùng với những hình ảnh và những câu nguyên lý Thiền - cuộc sống, và  những bài kệ được Thầy Viên Minh trả lời trong website http://www.trungtamhotong.org/ , cho từng người và những trường hợp khác nhau, nên không phải là công thức chung để áp dụng . Nếu đọc thấy mình được gỡ vướng mắc ngay ở đấy thì tốt , còn không thì cũng đừng cố gắng hiểu hoặc tìm kiếm , cứ ngắm nhìn postcard ấy trôi đi như ngắm một dòng sông chảy vậy ! Biết đâu một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống vô tình lại chợt nhận ra ... !