Đôi bờ sanh tửSydney, ngày 30 – 8 – 2013

Kính thưa Thầy,

Con đã bình phục và đi làm bình thường trở lại. Sau 8 tháng trị bệnh, con đã trải nghiệm rất nhiều điều. Trong thời gian này, nhờ có Thầy dẫn dắt và Viên Hướng sát cánh cùng con, đây là một món quà phước duyên vô giá mà con được thừa hưởng.
Khi biết mình bị bệnh cho đến bây giờ, con chưa bao giờ khóc vì căn bệnh, nhưng mỗi lần đọc email của Thầy, không biết tại sao nước mắt con lại rơi.

ĐỂ THAY ĐỔI XÃ HỘI BẠN PHẢI THOÁT RA KHỎI NÓ

Tham thiền là làm tăng cường mãnh liệt cái tâm trí vốn nằm trong tính toàn nguyên của sự yên lặng. Tâm trí không lắng yên giống như một con vật bị sợ hãi, bị thuần hóa hay bị tập luyện. Tâm trí lắng yên như lòng nước lắng yên ở sâu phía dưới nhiều sải. Sự lắng yên ở đó không giống như sự lắng yên trên mặt nước khi gió lặng. Sự lắng yên này có một sức sống và một hoạt động của chính nó vốn liên quan với dòng sống bên ngoài, nhưng không bị chạm đến bởi dòng sống đó. Sức mạnh mãnh liệt của nó không phải là sức mạnh của một thứ máy móc mạnh mẽ nào đó được lắp ráp chế tạo bởi những bàn tay khéo xảo và có khả năng; sự yên lặng thì giản dị và tự nhiên như tình yêu, như ánh chớp, như dòng sông dâng đầy.