Khi có những biến cố con mới nhận ra rằng không dễ thực hành theo lời Thầy dạy
...Chính những “khổ đau, trắc trở” 
là cơ hội tốt nhất giúp con thân chứng sự thật nơi chính mình và cuộc sống, 
tại sao con lại muốn lẩn tránh chúng?...Tốt lành và xấu xa


Naudé: Tốt lành và xấu xa thực sự tồn tại, hay chúng chỉ là những quan điểm bị quy định? Có một sự việc như xấu xa và nếu có, nó là gì? Có một sự việc như tội lỗi? Và có một sự việc như tốt lành? Và nó có nghĩa gì khi ở trong tốt lành thực sự lẫn thăm thẳm?

Krishnamurti: Sáng nay tôi đang suy nghĩ về cùng đề mục như những câu hỏi của bạn hàm ý, liệu có một tốt lành tuyệt đối và một xấu xa tuyệt đối: như ý tưởng của Thiên chúa giáo về tội lỗi và ý tưởng của Châu á về Nghiệp

Thiêng liêng là gì?Needleman: Khi thay đổi hoàn toàn sự tiếp cận đến chủ thể ,có cái gì đó được gọi là thiêng liêng. Những lời dạy thiêng liêng, những ý tưởng thiêng liêng, những thiêng liêng, mà trong lúc này dường như bộc lộ cho tôi rằng trung tâm này và không gian này mà ông nói là một ảo tưởng.