Hai cuộc đàm luận : "Thưa Thầy, Hạnh phúc là gì?"


1. Thưa Thầy, Hạnh phúc là gì? (Viên Minh - Như Quỳnh)

Sau chuyến đi Flamingo Đại Lải Resort tham dự buổi nói chuyện của Thầy Viên Minh, Thầy trụ trì chùa Bửu Long tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 4/2012, chị Trương Thị Như Quỳnh (Công ty IDT) đã chia sẻ với mọi người những điều mà bản thân thấy tâm đắc quan điểm của Thầy về Hạnh phúc. 
"Mỗi câu hỏi và trả lời là những nội dung mà mình rất tâm đắc. Và, có lẽ, phải suy ngẫm và thực hành nó nhiều năm, nhiều kiếp nữa…", chị chia sẻ.