Thông Báo tham dự PHÁP THOẠI của Hòa Thượng Thiền Sư KIM TRIỆU

 PHÁP THOẠI - THIỀN TỨ NIỆM XỨ với sự trao truyền của Hòa Thượng Thiền Sư KIM TRIỆU.
Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu Tốt nghiệp Thạc Sỹ Phật học ở Ấn Độ trước năm 1975. Nghiên cứu và học thiền với nhiều vị Thiền sư nổi tiếng ở các nước Phật giáo trên thế giới. Hiện đang giảng dạy các khóa thiền ở Âu Mỹ và Việt Nam. Sáng lập 2 ngôi già lam ở Hoa Kỳ: Thích Ca Thiền Viện- Cali và Chùa Kỳ Viên- Washington DC.
Lần này, ngài đến Sydney để trao truyền những kinh nghiệm tâm huyết trong quá trình tu tập ThiềnTứ Niệm Xứ.

1/ Những buổi Pháp thoại sẽ được tổ chức vào hai ngày:

Pháp Thoại và Thư tri ân Thầy.


...Thầy khuyên Phật Tử, tu theo pháp môn nào cũng được, nhưng phải lấy trí tuệ dẫn dắt. Mỗi pháp môn chỉ là một cách, một phương tiện phù hợp nhân duyên từng người.
Trí tuệ là phải biết chổ mình đứng, việc mình làm là gì. Trí tuệ là phải biết giới hạn của phương pháp mình đang theo, để mở lòng ra học hỏi, để kịp thời điều chỉnh mà đi tới. Đi tới đâu? Tới Giác Ngộ, Giải thoát.
Trí tuệ là phải nắm rõ mục đích của đạo Phật là gì, tu tập để làm gì...