THÔNG ĐIỆP ĐẦU TIÊN


duc phat dan sanhThông điệp đầu tiên của đạo Phật là hình ảnh một em bé bước đi trên bảy bông sen. Đó là hình ảnh những bước đi thanh tịnh vô nhiễmcủa một cái tâm không có sự phân biệtchất chứa. Và em bé đó đã thốt lên: “Trên trời dưới trời chỉ có Ta là tôn quí”