THIỀN NGỮ 1 - Thiền Sư Viên Minh


Khổ Đau - Côi rể của khổ đau


...Khổ đau là bài học để bạn thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống thì bạn sẽ biết trân quý nó và sẽ vô cùng cám ơn những nỗi khổ đau đã giúp bạn giác ngộ sự thât. (Viên Minh)
...Chúng ta đang ở trong thế giới dục lạc - Thế giới của Sanh Tử. Do đó đau khổ, bất toàn, và bất như ý là những điều hiển nhiên.(Ajahn Sumedho)
...Nếu bạn chưa đủ khổ với tất cả những gì bạn đã trải qua, thì bạn sẽ không có đủ chiều sâu của một con người, không có đủ sự khiêm cung, và không có lòng xót thương... (Eckhart Tolle)
... Đau khổ là gì? Đó là kết quả của một vài kích thích hay điều kiện. Cũng như mọi sự vật khác, đó là kết quả của những nguyên nhân....(Abhiññana)