Trà Đạo Đầu Năm - Xuân Canh Tý 2020

Xướng Họa: Thiền - Đào Xuân

Kính thưa quý vị, tình cờ thấy trang facebook YENLANG•NET có đăng một số thơ xướng họa, chúng tôi có nhã ý muốn họa để chia sẻ Pháp Thiền giản dị mà chúng tôi học được từ Thầy Viên Minh. Quý vị nào có ý muốn họa, xin vui lòng gởi về trang: coinguon3@gmail.com