Trà Đạo Đầu Năm - Xuân Canh Tý 2020

Phương xa con lại nhớ Người
Đầu năm trà đạo Thầy cười an nhiên
Chút quan tâm, rõ muộn phiền
Ô hay! Pháp đến tự nhiên vậy mà...


Liễu Ngộ (Cảm tác khi nghe Trà Đạo đầu năm 02/02/2020)

Pháp vốn hoàn hảo như là
Tâm tự thấy Pháp thấy nhà Như Lai
Vô chung vô thỉ xuân khai
Sáng trong rỗng lặng ngay đây Niết Bàn. 

NT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét