Hình ảnh & Những Vần Thơ Kính Mừng Khánh Tuế và 50 Hạ Lạp của Thầy Viên Minh


Xin mời xem vài hình ảnh Chư Tăng, tu nữ và Phật tử Tổ đình Bửu Long đã tổ chức buổi lễ kính mừng sinh nhật lần thứ 73 và 50 hạ lạp của Thầy Viên Minh.


Và dưới đây là những bài thơ kính dâng Thầy nhân ngày Mừng Khánh Tuế xin được chia sẻ 1. MỪNG KHÁNH NHẬT
(73 tuổi và 50 hạ lạp - ngày 04/2 Bính Thân
của ngài Viên Minh - Sơ tổ Huyền Không)


Phủi bụi phồn hoa, chốn thị phường
Về nơi non lặng, nhẹ mù sương
Sau lưng dựa núi, mây cao lĩnh
Trước mặt vỗ bờ, sóng đại dương
Cọp trắng, đá chầu, xây cảnh sách
Rồng xanh, suối lượn, chở kinh chương
Cỏ cây u nhã, nhen tri kỷ
Trăng nước tiêu dao, duỗi mộng trường
Đạm bạc, thanh bần, vươn duệ trí
Nghiêm dung, dị giản, toả đàn hương
Thân mai, rắn rỏi, dầm mưa nắng
Vóc hạc, khô gầy, vỡ rẫy nương
Lui tới, lục hoà, vun đạo hạnh
Vào ra, tứ nhiếp, gánh yêu thương
Vén rừng tham giận, nhìn chân thật
Mở ngục phiền lao, thấy tỏ tường
Thần khí, an như, chơi bốn biển
Ngôn hành, tự tại, dạo mười phương
Lợi danh, trước ngõ, trăng rơi đốm
Phải trái, đầu cây, lá rụng vườn
Mù mịt kiến tri, soi ngọn đuốc
Tối tăm ái chấp, rọi con đường
Trí tài siêu việt, tâm dâng hiến
Thiền pháp bình nhiên, tuệ cúng dường
Chi ngại gai đâm, chân đại trượng
Nỏ hay lửa hực, áo thanh lương
Ngẫm trò được mất, cười hư thực
Ngắm cuộc đầy vơi, mỉm nhược cường
Xả kỷ, bỏ nhân, không đối sánh
Vị tha, buông ngã, chẳng so lường
Nước trong, hạc nội, nào lưu luyến?
Cội cũ, chim ngàn, nhẽ vấn vương?
Đại dụng, càn khôn, thơm cội đức
Quyền cơ, nhật nguyệt, sáng đài gương
Ra tay lập địa, vô vi hạnh
Huyền mấy cõi Không, “chẳng thị thường!”

Chuyết bút kính dâng,
Phra Mahāthera Sīlaguṇa
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 


2. Mừng Khánh Nhật 
(73 khánh tuế, 52 năm xuất gia và 50 hạ lạp) của Thầy 

Hoa Trời rải khắp muôn nơi
Bánh xe Chánh Pháp rạng ngời mười phương
Bảy ba niên tuế an khương
Năm mươi Hạ lạp tỏ tường Đạo tâm.

Con như thấy năm hai (52) năm về trước
Đất Thần Kinh in bóng dáng khoan thai
Mang y bát, gót chân trần nhẹ bước
Noi gương Phật, tâm đạo chẳng hề phai
Năm hai (52) năm bao thăng trầm xuôi ngược
Dốc lòng thành, gìn giữ Pháp Như Lai
Xây Già Lam cho hậu thế ngày mai
Truyền Chánh Pháp, nguyện đền ơn khai ngộ.

Rồi một ngày, Úc Châu như mở hội
Cung thỉnh Thầy về khai sáng tánh linh
Như đuốc tuệ sáng soi đường dẫn lối
Cho con về với Tự Tánh chơn minh
Cho con nếm được vị hương giải thoát
Không còn “Ta”, không “Tự Ngã”, “của Ta"
Sinh tử Niết Bàn, bến mê bờ giác
Pháp thường như thị, tâm vốn an bình.

Dâng thầy vài vần thơ
Nhân ngày mừng khánh Nhật
Nguyện Thầy trăm tuổi thọ
Cho bá tánh nương nhờ!

(Như Tuệ)

3. Lời mừng Khánh Tuế 

Kính dâng Thầy lời mừng khánh tuế
Món quà là tự tánh tâm con.
Đến đi giữa mất được còn,
Ung dung tự tại noi theo gương Thầy.

Dù thế sự đong đầy gian khổ,
Vẫn mỉm cười nhìn rõ đục trong.
Đền ơn bằng cả tấm lòng,
Thực hành lời dạy thoát vòng trầm luân.

Đối với con Thầy là ánh sáng.
Dẫn lối ai thấy được đường đi.
Thầy là ánh sáng từ bi.
Muôn đời vẫn toả chẳng chi che mờ.

(Trúc Như)

4. Kính dâng Thầy 

Thao thức đêm dài thấy nao nao
Thì thào trong gió, lá lao xao
Ân sư hạ lạp năm mươi chẵn
Trí hạnh vun bồi lớn xiết bao!

Chan chứa nghe lòng vui mở hội
Chí thành ngước mắt hướng trăng sao
Lời thô, chữ vụng dâng sư phụ
Phúc thọ khang ninh đức dạt dào!

Tự lòng cảm nhận từ sâu thẳm
Thầy đã cho con Viên Ngọc Tâm
Cửa vào "Thực Tại" năm chưa trọn
Pháp thoại hải triều thật thậm thâm.

Biết đến bao giờ ân đền trả
Nhân thời Khánh Nhật bảy ba năm
Dâng hết chí thành tâm trí nguyện
Khang ninh, tuệ giác vững trăm năm!

(Huệ Hương)


5. Kính mừng năm mươi Hạ Lạp của Sư Phụ

Thả dòng thơ theo gió thiên di
Chim Hồng Hạc uy-nghi hải thệ.
Năm mươi hạ vén mây cuộc thế
Cây-đại-từ-Pháp-thể-Viên-Minh!

Giấc miên trường tràn mộng tử sinh
Làm viễn khách quảy trăng cổ độ.
Hằng sa rồi lung linh bóng đổ
Phố ta bà nở rộ huyền chi.*

Nguyện lực về một Bát ba Y
A-tăng-kỳ, Trí-Bi siêu việt.
Dáng bên trời nguyên sơ thánh khiết
Vẫn hiện thân bất diệt kỳ hương.
Chốn bụi hồng một Bát ba Y
Thiên thu vọng đồng quy Nguyên Thủy.
Mở trang đời thiền sư thi sĩ
Chân như làm tri kỷ nghìn xưa.

Chúng con về đẫm ướt cơn mưa
Sư Cha rưới thượng thừa Pháp Bảo.
Mỗi đứa con là loài rong tảo
Trải nghiệm đời trong bão trùng dương. 

Trải nghiệm mình trong biển yêu thương 
Để vui bước dặm trường không, sắc. 
Cha còn đó, Bửu Long tịch mặc 
Vẫn như nhiên vằng vặc tinh cầu. * Nụ huyền chi (Sư phụ Viên Minh)

Mùa xuân nào có đến
Mùa xuân nào có đi
Lòng ta hoa nở mãi
Thơm ngát nụ huyền chi.

(Viên Hướng)


6. Dâng Thầy 

Con về quỳ dưới chân Thầy
Vui trong thinh lặng như mây ngang đồi

Mừng Thầy bảy ba
Nơi cõi ta bà
Tâm Người vô lượng
Nụ cười lan xa

Con với lòng thành
Giữa chốn mong manh
Dâng Thầy tay trắng
Vang khúc vô thanh...

(Minh Quang)


7. Kính Mừng Thầy 73 tuổi 50 hạ lạp

Nụ cười vẫn còn đây
Tâm bi mẫn tròn đầy
Người về khung trời rộng
Soi sáng một vầng mây

Mừng Thầy thêm một tuổi
Tăng phúc hạnh đủ đầy
Mừng Thầy thêm hạ lạp
Con xin chắp đôi tay

Vườn sau nhà lan nở
Xin được kính dâng Người
Tình thâm xin bày tỏ
Ân đức Thầy muôn nơi

Mừng sinh nhật bảy ba
Vui năm mươi hạ lạp
Con kính thành phương xa
Xin đê đầu vọng bái!

 (Minh Anh)

(Bài thơ đã được phổ nhạc và đã hát dâng lên Thầy cùng chư Phật tử trong buổi Trà đạo sáng mồng 4/2)