Hình Ảnh, Pháp thoại và Thư Tri Ân Thầy Viên Minh nhân chuyến hoằng Pháp Úc Châu 11/ 2019


...Thành kính tri ân, người Thầy người Cha trong tận đáy lòng đã cho con ra đời thêm lần nữa. Ở nơi xa con luôn trọn lòng tôn kính đến vị Thầy đã khai thông bi, trí, dũng cho con, làm hành trang trên đường dài nhập thế...