Làm thế nào để dừng những cảm xúc...

...Trong thiền tuệ con chỉ để yên mọi cảm xúc như chúng là, chỉ cảm nhận chúng một cách trung thực, khách quan, vô tư và tự nhiên, không cần lắng sâu để ổn định chúng cũng không cần loay hoay can thiệp vào chúng. Cảm xúc chỉ là cảm xúc đang sinh diệt, không phải ta cũng không phải của ta nên cũng không cần lăng xăng xử lý.


THỨC TỈNHMến chào các bạn, 

Xin giới thiệu đến quý vị quyển sách "One Minute Wisdom" (Một phút Minh Triết) của Anthony de Mello rất hay và những mẫu chuyện ngắn đáng để chiêm nghiệm học hỏi...Như Ngài đã nói :“Có thể phải mất cả cuộc đời mới mở được mắt mình ra. Nhưng để nhìn thấy thì chỉ cần một chớp nhoáng.”
Quyển sách được nhà xuất bản Gujarat Sahitya Prakash phát hành và đến nay đã được dịch ra 21 ngôn ngữ khác nhau ở trên thế giới. 
Quyển sách được chia làm 7 phần, với những mẫu chuyện ngắn....Qua những mu chuyện ngắn, ngài mời độc-giả hãy có một cái nhìn khác biệt đối với vấn đề tu đức, một cái nhìn về thực tế, chứ không phải những diễn văn hay những điều xác tín.
Dưới đây, là những mẫu chuyện được lượt trích trong 3 phần đầu của tác phẩm này: