KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY VIÊN MINH

                                 
                              

"Kính mừng sinh nhật Ân Sư"
Mồng bốn tháng hai năm Quý Tỵ
(15.03.2013)

                          Đệ Tử chúng con ở phương xa kính mừng sinh nhật Thầy