Phân tích: Chương XVI, Lão Tử Đạo Đức Kinh

Chân lý không phải là cái gì cao xa vời vợi, mà nó luôn tiềm tàng trong dòng sống đang trôi chảy không ngừng trước mắt chúng ta. Không xa nhưng khó thấy vì chúng ta chưa biết cách nhìn, lắng nghe và cảm nhận. Còn đối với những bậc hiền nhân đã tỏ tường lẽ đạo thì sự thật của cuộc đời hiển hiện tròn đầy và sống động. Dù điểm đứng có khác nhau, nhưng chân lý chỉ có một, nên chẳng đáng ngạc nhiên khi bắt gặp những điểm tương đồng thú vị trong những ngôn ngữ diễn tả đạo lý khác nhau. Nghiên cứu Lão Tử Đạo Đức Kinh, có những chương diễn tả đạo hết sức thâm sâu và vi diệu, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, để cùng thưởng thức vẻ đẹp của bức thông điệp đầy đạo vị mà cách đây hơn hai ngàn năm Lão Tử đã gửi lại cho chúng ta.