Bậc Thánh hành động mà không tạo tác - Người Con Thật Sự của Ðức Phật


Thưa Thầy, Pháp Thầy dạy là không lăng xăng tạo tác bất cứ điều gì, khi chưa ai hỏi thì không nên nói đúng không ạ? Chuyện gì đến thì mình tùy duyên chánh niệm tỉnh giác, không khởi vọng niệm phản ứng lung tung, nhưng mà thỉnh thoảng con có chánh niệm mới biết điều đó, còn bản tính con rất hay nói, hay đánh giá cái này cái kia. Sau khi nói xong rồi một lúc con mới biết mình mất chánh niệm, vậy con phải làm sao để mình không khởi vọng động tạo tác ạ?
Trả lời: Khi không chánh niệm thì biết không chánh niệm, khi buông lung phóng dật biết có trạo cử phóng tâm, khi vọng niệm biết là không tỉnh giác...