KARAṆĪYA METTĀ SUTTA - KINH TÂM TỪ

Mô Phật cho con hỏi, con muốn vào tìm hiểu phương pháp rải tâm từ bi thì vào mục nào ạ? Chân thành cám ơn.

Trả lời:

Tâm từ là tâm không sân do đó con nên tập nhìn (hoặc nghĩ đến) mọi người, mọi sự, mọi vật với tâm không sân và con nên biết thật rõ tâm không sân đó. Khi con đã thuần thục với cái nhìn như vậy thì dần dần ngay cả đối với những người hay cảnh trái ý nghịch lòng con cũng không sân. Khi tâm con không sân thì nó luôn mát mẻ, dịu dàng, thoải mái. Lúc bấy giờ con hướng đến mọi nơi, mọi người, mọi vật với tâm hiền thiện nhân hậu đó gọi là rải tâm từ. Cứ ngay trong đời sống mà hành như vậy, không nên lệ thuộc vào một phương pháp nhất định nào cả. Con có thể xem thêm phần rải tâm từ trong Thanh Tịnh Đạo, trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada hoặc cuốn Tâm Từ của Sư Hộ Pháp. Các cuốn sách này con có thể tìm đọc ở trang web:
http://buddhanet.net/budsas/uni/index.htm

BẺ GÃY XIỀNG GÔNG


“Chừng nào chúng ta còn đánh giá, đo lường người khác bằng tiêu chuẩn của mình và chừng nào chúng ta còn tự đánh giá mình bằng các tiêu chuẩn của người khác; chừng đó chúng ta sẽ còn LUÔN LUÔN ĐAU KHỔ! ”***
Khi nghĩ về cuộc đời, chúng ta nên nghĩ nhiều hơn đến phẩm chất của tâm. Người này có thể là một tỷ phú, trong khi kẻ khác có thể nghèo rớt mồng tơi, nhưng kẻ nghèo đó vẫn có thể sống một cuộc đời rất mãn nguyện và hạnh phúc, trong khi con người giàu có kia có thể đang phải trải qua một cuộc sống đầy đau khổ.

Bài học của cuộc sống

Cuộc sống trong bản thân nó không phải là mục đích. Mục đích vượt hơn cuộc sống. Cuộc sống chỉ là cơ hội để nhận ra mục đích. Mục đích bị ẩn kín sâu trong cuộc sống; bạn không thể tìm thấy nó trên bề mặt. Bạn sẽ phải thấm vào chính trung tâm. Cuộc sống giống như hạt mầm. Trong bản thân nó là không đủ. Bạn sẽ phải làm việc vất vả để cho hạt mầm nhú ra, trở thành cây và đi tới nở hoa.