Đàm Đạo: Ý Nghiã Cuộc Đời

Thiền Sinh: Khi thân bịnh, ta nhận biết đưọc điều đó, rồi tìm nguyên nhân, tìm thầy giỏi để chạy chữa. Khi tâm bịnh, ta có thể xem giáo lý -Phật-Pháp-Tăng- như người thầy thuốc không?

Ajahn Sumedho: Theo tôi, cái đau tinh thần là cái khó trị nhất. Với cái đau ở thân nếu không có cách chữa, bạn còn có thể chấp nhận, sống với nó. Nhưng cái đau tinh thần nó chiếm lĩnh ta, biến ta thành kẻ nô lệ của nó, trừ khi ta có phương pháp để đối trị. Vì vậy đối với cái đau tinh thần cách tốt nhất là nhận biết sự có mặt của nó, hơn là chống đối nó hoặc để nó phủ chìm ta. Nếu bạn làm đưọc như thế, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ thêm, tự tin hơn, bớt sợ hãi những bất trắc trong tương lai.