Chỗ hay của Krishnamurti - Thầy Viên Minh

"... Krishnamurti, "Chân lý là mảnh đất không có đường vào", nên buông hết mọi đường ngay đó liền thấy. Cũng vì thế nên đức Phật dạy "Pháp Thế Tôn khai thị là thực tại hiện tiền, không qua thời gian, hồi đầu là thấy, ngay đây bây giờ, bậc trí tự chứng...".

"... Điều Krishnamurti, Lão Tử nói thuộc về chân lý tuyệt đối (chân đế) phi thời gian..."

"...Có người hỏi Krishnamurti nên ăn chay hay ăn mặn Ông trả lời rằng cái gì ràng buộc trong khuôn khổ thì cái đó mất tự do giải thoát..."

Căn Bản Giáo Pháp - Cốt Lõi Thiền Vipassanā

Các dạng chánh niệm


... Đức Phật lấy ví dụ một khúc gỗ trôi giữa dòng sông. Nếu nó mắc kẹt vào bờ bên này hoặc bên kia, bị chìm đắm, bị mục nát hay bị vớt đi thì nó không thể thuận dòng ra biển cả. Sự sống là dòng sông, là dòng pháp. Chánh niệm là yếu tính của sự sống trọn vẹn với dòng pháp thực tánh, nên gọi là sống thuận pháp. Vị Thánh Tu-đà-hoàn được gọi là “nhập dòng” (sotâpanna) vì vị ấy đã sống thuận theo dòng pháp tánh. Vậy hãy để tâm bạn trôi chảy trọn vẹn nơi chính nó trong sự vận hành toàn diện của pháp, không nên bắt tâm ngưng trụ ở đâu. Bắt tâm ngưng trụ không phải là chánh niệm cũng không phải là chánh định mà là sự dính mắc, sự cản trở tâm thể nhập vào dòng thực tánh pháp tự nhiên.

Tuyển tập thơ Lê Văn Trung "HÃY BẮT ĐẦU CUỘC RONG CHƠI"

HẠT BỤI


Ta về gửi áo phong trần lại
Trả hết trăm năm những nợ người
Hạt bụi đời ta giờ khô lệ
Từng rã rời trong cuộc nổi trôi.