Xướng họa: Trăng


Xướng

Trăng rớt bóng rung rinh lòng biển cạn
Sóng chênh chao như ảo mộng nghiêng đời.
Nước ôm trăng ngân vang lời kinh tạng
Hiện thực về ngày tháng vụt xa khơi.