HUYỀN KHÔNG THẤT CẢNH

1. Pháp Vũ Đường

duyên thiền ghé lại cõi trầm luân
hiện pháp như lôi, như vũ vân
nở đóa hữu tình trên sỏi đá
trồng cây vô niệm giữa tham sân
phiêu phiêu mây nhẹ nâng tình thức
hốt hốt mưa lành tưới đạo âm
thi kệ tiêu dao phương ngoại vật
giọt sương mà đọng hải triều âm!Chân Nhân

Ta là chân nhân, là cỏ rêu bé mọn
Là phượng hoàng, đỉnh núi lạ về chơi
Cất cánh rợp giữa huy hoàng mộng triệu
Rồi bay đi, mất hút cõi con người!