"Gọi tên Huyền Không"

Gọi tên Huyền Không là tên bài thơ của ngài Đại Trưởng Lão Hòa thượng Viên Minh - Trụ trì tổ đình Bửu Long - Người sáng lập và trụ trì Huyền Không Lăng Cô, sáng lập và là viện chủ Rừng thiền Viên Không ở xã Tóc Tiên - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu. Bài thơ được tác giả sáng tác khi nghe tin Huyền Không Lăng Cô không còn tồn tại vào năm 1978. Nội dung bài thơ như sau: