“Chân lý là gì?" - Osho

Đôi khi trong lúc chỉ ngồi, câu hỏi lại tới trong tâm trí: Chân lý là gì? Nhưng lúc tới đây, con hiểu rằng con không có khả năng hỏi. Nhưng con có thể hỏi điều gì xảy ra trong những khoảnh khắc đó, khi câu hỏi này nảy sinh mạnh mẽ đến mức, giá mà thầy ở gần, con sẽ hỏi ngay điều đó. Mà nếu thầy không đáp, con sẽ túm râu, hay cổ áo thầy mà hỏi, “Chân lý là gì, thưa Osho?”