Mặt Trời Tỉnh ThứcĐược sự cho phép của Diện Mục – Nguyễn Văn Hạnh dịch giả cuốn sách Sức Mạnh của Hiện Tại, Sức Mạnh của sự Tĩnh Lặng,.. Tôi xin được biên tập lại một phần cuốn Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng để ngôn ngữ được gần gũi và nội dung chân thực hơn với đời sống người Việt Nam. (Trước khi đọc những trang này bạn lưu ý nội dung của cuốn sách không phải dành cho phần lớn mọi người, những người chưa đặt ra thắc mắc cho mình đang ở đây với mục đích hay mình đang làm những thứ trên đời này vì điều gì thì không thật sự phù hợp)

Thơ Xuân - Quý Mão 2023


Xuân về trên đất Việt
Những người con tha phương
Kính chúc Thầy mạnh khỏe
Bửu Long - đầy tình thương

Xuân năm nay - hỷ lạc
Thầy tuổi hạc tám mươi
Sáu mươi năm, Viên - Giác
Dạy chúng con làm người

Trói buộc, hay giải thoát, tâm sinh hay vô sinh đều tùy thuộc vào mê hay giác... Trói buộc, hay giải thoát, tâm sinh hay vô sinh đều tùy thuộc vào mê hay giác. Khi mê, không những đã gieo giống, tạo nhân mà cho dù vô sinh cũng chính là sinh khởi. Khi giác, chẳng gieo giống tạo nhân mà dù sinh cũng vẫn là vô sinh. Đặc biệt Tổ nhấn mạnh ở niềm tin không lay chuyển nơi chân tánh. Trong tác phẩm Tín Tâm Minh của Tổ có câu: “Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch” nghĩa là tột cùng chân tánh không khó, khổ nỗi chỉ vì phân biệt chọn lựa. Vì vậy, Tổ nói thêm: “Bất dụng cầu chân, duy tu tức (vọng) kiến”. Vọng kiến chính là ý lăng xăng phân biệt chọn lựa, chỉ cần dứt đi thì ngay đó là chân, không cần phí công dụng tâm cầu được. Dụng tâm tìm kiếm là đã phân vân nghi hoặc, bất tín, nên Tổ nhấn mạnh: “Hồ nghi tịnh tận, chánh tín điều trực”, nghi hoặc dứt sạch thì chánh tín vững vàng. Đó chính là “Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm” vậy.