KÍNH MỪNG KHÁNH TUẾ ÂN SƯ 79 (04-02 Nhâm Dần 2022)

 
1. KHÁNH NHẬT ĐẠI HUYNH (79 tuổi sinh & 57 hạ lạp)

Bát ngát lá tùng xanh
Cỗi đại tùng hạo nhiên rắn lõi
Mưa nắng, gió sương
Vẫn tự nhiên an nhiên
Lộc mầm vui nắng mới
Nhựa uyên nguyên
Tỏa lực: Khí bình sinh!
ĐẠI HUYNH
Đã bước qua trăm cuộc lữ trình
Đã nhẹ lướt tử sinh
Đã tiêu dao thế phàm
Bằng nụ cười VI TIẾU!
Văn từ thù diệu
Nghĩa ngữ thượng thâm
Phá bỏ mê tâm
Giải trừ chấp kiến
Nắm Nhật Nguyệt hoành đao, tung kiếm
Gom Càn Khôn thuận Pháp, tùy Duyên
Đã lâu xưa chèo bẻ, bỏ thuyền
Rỗng suốt hai bờ thong dong tự tại…
ĐẠI HUYNH ơi!
Đệ đã ngán ngẫm trò chơi tục đế
Ở cõi này lắm chuyện thị phi
Lắm chuyện đảo điên
Đã mệt mỏi
Phải bập bẹ, phều phào… hữu vi, vô vi
Cứ nói mãi coi chừng tụt lưỡi!
Kẻ học Pháp mê lầm quá đỗi
Người tu Thiền si dại, ngu ngông
Dẫn kinh luận ngàn trang
Trích ký bi vạn chữ
Có gì đó như mật đường câu nhử
Có gì kia như dát vàng lộng kiếng cao treo
Thời gian qua đi
Có những phạm trù, ước lệ đã mốc meo!
Có những định thức, quy trình đã mối đùn mọt gặm!
Ôi!
Thiên hạ có biết chăng
Có Một Pháp mang đôi hia vạn dặm
Vượt Cũ Xưa đến Mới Mẻ hiện tiền
Vượt khái niệm nghìn trùng
Vượt ảo kiến lệch nghiêng
Để tao ngộ mặt mày sáng trong
Nguyên xưa chưa ráo mực!
ĐẠI HUYNH của tôi
Đã mấy mươi năm không mỏi
Đôi chân nhẹ hều dạo khắp Đông, Tây
Chỉ để khai thị Một Pháp này thôi
Là CÁI THỰC hiển bày
Cho đôi mắt của ai thâm duyên ít bụi
Cho trí giả thượng căn nghe qua là liễu thông, tỏ rõ…
Vạn ưu phiền khoảnh khắc rã tan…
Rã tan như đốm vỡ, mộng tàn…
Rã tan như bọt nước rơi ngàn…
Ôi! Thù thắng thay,
Từ Văn, Thơ, Trà đạo cho đến Pháp đàm
Sợi chỉ đỏ ấy: Rõ thông xuyên suốt
Chỉ một búng tay: Bản Ngã buông là được!
Chỉ chớp mắt thôi: Cội Bồ Đề Nguyên Thủy ngồi chơi!
ĐẠI HUYNH
Đã Trí, Bi
Đã từ CÁI THỰC chiếu soi
Vén từng lớp chất chồng Các Uẩn
Đâu cần phải sao lưu kinh điển
Đâu cần phải miên mật công phu vẽ vời phương tiện
Nguyên lý ở ngay đây,
Ở nơi Cái-Thực-Đang-Là
Sum la vạn tượng này là Pháp Giới bao la
Là Trường Thiền
Để cho Chư Tăng Ni Phật tử muôn nơi
Học bài Giác Ngộ!
Giờ đây,
Mồng Bốn Tháng Hai Nhâm Dần
Mừng ngày sinh của Đại Huynh
Đệ không chúc Phúc, chúc Tài, chúc Thọ
Như thế gian quy ước thường phàm
Đệ chỉ nguyện cầu cho Pháp Bảo thậm thâm
Được lan tỏa
Được thấy ngay
Cho bao người học Phật
Được trực diện
Được trực thị
Được trực kiến
PHÁP DIỆU VI NHƯ THẬT
Ở nơi Ta sẵn đủ vẹn toàn
Định, Tuệ ở nơi Ta
Kinh, Pháp ở nơi Ta
Hoàn hảo tự bản nguyên
Chỉ cần quay đầu soi lại chính mình
Thì bờ bên kia cũng chính là bờ này
Không cần phải lập lại thiền văn:
Hồi Đầu Thị Ngạn!
ĐẠI HUYNH hiện giờ
Không có ai là bạn!
Vĩnh cửu cô đơn...
Nhưng không cô độc ở đời này!
Thỉnh thoảng đôi khi
Lại cô liêu như lãnh núi ở ngàn Tây
Vì dưới chân núi, truông, đèo...
La liệt lý trí thường phàm mệt mỏi nằm queo
Không thể cao trèo lên đỉnh cao giác tuệ!
ĐẠI HUYNH đã:
Mù mịt kiến tri: Soi ngọn đuốc
Tối tăm ái chấp: Rọi con đường
Trí tài siêu việt: Tâm dâng hiến
Thiền pháp an nhiên: Tuệ cúng dường
Chi ngại gai đâm: Chân đại trượng!
Nào hay lửa hực: Áo thanh lương!
Ngẫm trò được mất: Cười Như Thực
Ngắm cuộc đầy vơi: Mỉm mộng trường!
Xả kỷ, bỏ nhân không đối sánh
Vị tha, buông ngã chẳng so lường...
Nước trong, hạc nội nào lưu luyến?
Cội cũ, chim ngàn nhẽ vấn vương?
Đại dụng càn khôn thơm cội đức
Quyền cơ nhật nguyệt sáng đài gương
Ra tay lập địa: Vô vi hạnh
TUẾ NGUYỆT ĐẠI HUYNH
VĨNH CÁT TƯỜNG!

Rừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng, Huế
Ngọa Tùng Am, Xuân Nhâm Dần
Thân Đệ: Giới Đức kỉnh bút!

2. Mừng Khánh Nhật Thầy 79.

Mỗi độ năm về, bốn tháng hai
Khắp phương tứ chúng hướng bên Thầy
Tri ân tuệ đức, Minh Sư hạnh
Đáp đủ tâm thiền, pháp Như Lai
Thực tại đang là, luôn thức tỉnh
Sát na vĩnh cửu, mãi tinh khai
Mừng Thầy khánh nhật an vui khỏe
Vạn đóa Huyền Vi hương ngát bay.
(Như Tuệ)
 
Vạn đóa Huyền Vi hương ngát bay
Triều âm theo gió vượt sông dài
Người đi hóa giải nghìn tương ngộ
Sương hạnh đăng trình kiếp lá lay
Bỉ ngạn nghiêng đời vang mặc khải
Càn khôn ngời lộng sát na này
Gầy hao tuổi Hạc từng năm chuyển
Vô ngã Minh hằng giữa nắng mai!
             (Viên Hướng)
Vô ngã Minh hằng giữa nắng mai
Bảy chín Xuân qua Thầy miệt mài 
Giúp người giác ngộ trên sự thật 
Giải thoát huyễn hư giấc mộng dài
Từ độ Xuân đầu mới sơ khai
Hiện tiền thực tại đã thoát thai
Thầy cười! Nhìn pháp qua như thị
Sinh Nhật Sư Ông! Rộ hiên ngoài… 
        (Liễu Ngộ)

3. ​Mừng Thầy sinh nhật… Ấm đoàn viên

Nhớ người nhưng vẫn phải ở xa

Buổi sáng tinh sương rót chén trà

Hướng về cố quận, dâng Thầy trước

Khổ đế còn vương… mắt lệ nhòa

Mong Người Pháp thể mãi an yên

Khai thị chúng con, Tuệ Tâm thiền

Tăng Ni đại chúng ngôi chùa Tổ

Mừng Thầy sinh nhật… Ấm đoàn viên

(Liễu Ngộ)

 

Mừng Thầy sinh nhật… ấm đoàn viên

Con vẫn Nguồn Xưa khúc nguyệt thiền

Hướng về nơi ấy Ân muôn một

Đảnh lễ Người trong cõi lặng yên!

Tiêu sái quanh Người tâm vọng ngưỡng

Thuyền Từ vi diệu biển Minh nguyên

Thầy ơi xa ngái trời phương ngoại

Người mãi trong con! Pháp vẹn tuyền!

(Viên Hướng)

Người mãi trong con! Pháp vẹn tuyền!

Nụ cười vi tiếu ánh hồn nhiên.

Bao dung nhẫn nại, thương sanh chúng

Hỷ xả từ bi, sáng nẻo thiền.

Gióng tiếng chuông ngàn vang cõi tịch

Mở toang cánh cổng cửa Uyên Nguyên 

Sen lòng vạn đóa hương tinh khiết

Nguyện cúng dường ân đức vô biên.
(Như Tuệ)

 

4. Người trở về soi ánh đạo vàng

 

Thiền lữ phiêu du cõi thế gian

Người đi tâm tịnh giữa ba ngàn

Núi lỡ non mòn khai liễu ngộ

Mây trôi bèo giạt ẩn huyền trang

Minh giác giọt hoàn nguyên tỏa rộ

Lòng từ chuyển vạn nẻo thênh thang

Ai hay từ độ sen vừa nở

Người trở về soi ánh đạo vàng!

(Lê Văn Trung)

 

Người trở về soi ánh đạo vàng!

Thênh thang cuộc lữ giữa ba ngàn

Gieo duyên bốn chúng, khai thiền lý.

Giảng pháp mười phương, mở tịnh trang

Độ chúng truyền đăng ân tợ hải

Xây chùa dựng tháp đức như san

Hoàn toàn phục vụ, tâm dâng hiến

Thuận pháp tùy duyên, độ thế gian.

(Như Tuệ)

Thuận pháp tùy duyên, độ thế gian

Từ quang tĩnh tại vượt mây ngàn

Vầng dương còn ngủ ngoài hiên lặng

Có Người nhặt nắng tịnh huyền trang        

Dầu dãi mưa sương nhòa cát bụi

Khai chùa vai gánh vạn trùng nan

Đệ huynh ngập chén trà tri ngộ

Cuộc lữ lồng trăng – Ánh Nguyệt Vàng!

(Viên Hướng)

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét