Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường Danh…

Đạo mà có thể nói ra được không phải là đạo thường hằng vĩnh cửu, Tên mà có thể gọi ra được không phải là tên thường hằng bất biến. “Không” là gốc nguyên thủy của trời đất, “Có” là gọi mẹ sinh ra vạn vật. Cho nên thường ở trong Không thì thấy được thể tánh vi diệu của Không, thường ở trong “Có” thì thấy được cái công dụng kỳ diệu của Có.

LUẬN VỀ BỐN TƯỚNG

Phật Thích Ca đem tất cả hiện tượng vũ trụ nhân sinh do nhất niệm vô minh cảm biết được (tôi gọi nó là vũ trụ tương đối) đều gọi là Tướng. Tướng tức là tương đối, là biến hóa, là hữu lậu (còn tập khí phiền não gọi là hữu lậu), là hữu hạn, là chẳng thật , do đó khiến chúng sanh mê vọng. Cả vũ trụ nhân sanh cho đến các phương pháp nhận thức luận đều là tương đối đều nên phủ định.
Trái lại, Phật Thích Ca đặt tên bản thể tuyệt đối cuối cùng gọi là Tánh. Tánh tức là Phật, cũng gọi là Tự Tánh, Chân Như, những danh từ này so với những danh từ trong triết học Tây phương như Lý tánh,Tánh chất, Tánh tình... ý nghĩa chẳng đồng.

Bài học hai mặt của cuộc đời

Tất cả vấn đề của cuộc sống đều tùy thuộc vào độ khai mở tầm nhìn của nội tâm hay trình độ nhận thức về bản chất của những tình huống đó trong cuộc sống .

''TỰ DO LÀ UNG DUNG TRONG RÀNG BUỘC''


Đây là bức hình được một vị Thầy chia sẻ trên facebook: 
Nhờ bức hình này mà Thầy chợt hiểu ra câu: 
'' TỰ DO LÀ UNG DUNG TRONG RÀNG BUỘC '' của thầy Viên Minh. Mỉm cười điềm nhiên trong phiền não, ràng buộc, quả thật là một bản lĩnh của một thức giả ..." (FB Thầy T.T.Tu)
Được rất nhiều bạn bấm "LIKE" và bình luận... Nhân đây, chúng tôi xin được chia sẻ thêm về ý nghĩa 2 câu thơ:
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
  Hạnh Phúc là tự tại giữa khổ đau"

RỘNG MỞ TÂM VÀ HOÀN TOÀN TIN TƯỞNG

Một trong những định nghĩa của sự chứng ngộ tâm linh là đó là kinh nghiệm mà trong đó bạn tự mình buông bỏ tất cả và chấp nhận bất cứ cái gì có thể xảy ra, cho dù đó là những gì khủng khiếp nhất; thậm chí lúc đó, bạn cũng không nhờ Thượng Đế giúp; khi bị ai đó tấn công, bạn cũng không kêu gào "Xin hãy cứu tôi"; bạn hoàn toàn đón nhận tất cả hiểm nguy mà không tìm cách đối phó lại và hoàn toàn nhạy cảm với sự vận hành của hành tinh, vũ trụ, và những điều bí ẩn vĩ đại bao quanh chúng ta. Đối với tôi, toàn bộ mục đích của cuộc sống và sự hoàn thiện tối thượng của con người chính là thái độ hoàn toàn mở rộng nầy và thái độ hoàn toàn chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời nầy. Chúng ta sẽ thấy rằng cách duy nhất để đi ra khỏi khổ đau không phải là tìm cách bảo vệ chúng ta khỏi sự khống chế của khổ đau mà là làm cho tâm chúng ta hoàn toàn mở rộng để tiếp nhận khổ đau.