NÍU BÁM

Bạn càng khổ, bạn càng níu bám. Người hạnh phúc không níu bám vào sống. Điều này sẽ có vẻ ngược đời ở bề mặt bên ngoài, nhưng nếu bạn xuyên thấu sâu sắc, bạn sẽ hiểu vấn đề là gì.
Những người khổ bao giờ cũng hi vọng, lạc quan. Họ bao giờ cũng hi vọng rằng cái gì đó sắp xảy ra ngày mai. Những người đã sống trong khổ sâu sắc và địa ngục đều đã tạo ra cõi trời, ý tưởng, thiên đường, cực lạc. Nó bao giờ cũng là ngày mai; nó không bao giờ tới.

Nhận thức đúng thực tế

Hiện diện 

“Ở đâu con sẽ tìm được sự Thức Giác?” 
“Ở nơi đây.” 
“Chừng nào điều đó xảy ra?” 
“Đang xảy ra ngay bây giờ đây.” 
“Vậy tại sao con không cảm nghiệm được?”