Cùng Ngắm Bonsai - Những điều Thầy dạy


Trong một tâm hồn khai mở thênh thang thì mỗi pháp tế hay thô đều hiện ra minh bạch nhưng đến đi vô ngại, như thấy rõ những đợt sống nhấp nhô, thăng trầm, sinh diệt nhưng biển cả vẫn mênh mông, sâu thẳm...;

như những đám mây bay qua bầu trời nhưng hư không luôn thản nhiên đón nhận mà vẫn rỗng không và bao la vô tận; như tấm gương soi rõ mọi vật nhưng chỉ thấy có có không không nên không chọn lựa lấy bỏ vật gì; như những pháp được mất, hơn thua, vinh hư, tiêu trưởng diễn ra giữa cuộc đời nhưng tâm hồn giác ngộ vẫn tịch tịnh an nhiên…

Biến Cố 21.12.12 ???

NASA Blackout 2012Mến chào các bạn, mấy hôm nay Cội Nguồn nhận rất nhiều mail về tiên đoán những biến cố sẽ xãy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012.