Sự thật về câu chuyện "NIÊM HOA VI TIẾU"


Câu hỏi: Nay con kính thư xin Thầy chỉ cho con được rõ một thắc mắc như sau: Xin thầy cho biết trong KINH NGUYÊN THỦY có ghi lại câu chuyện NIÊM HOA VI TIẾU không? Câu chuyện đó có thật xảy ra trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế? Chúng con kính xin Thầy từ bi chỉ giúp. Kính cám ơn Thầy.
Trả lời: Trong Tam Tạng Pāli sớm nhất của Phật Giáo không có câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu, kể cả các Tông phái Phật Giáo khác tại Ấn Độ đều không Kinh Sách nào nói đến, chỉ lịch sử Thiền Tông viết sau thời Lục Tổ Huệ Năng mới nói đến câu chuyện này.

Con xem thêm cuốn Thiền Phật Giáo: Nguyên Thủy và Phát Triển trong mục Thư Viện, thầy có nói rõ điều này. 

Hỏi Đáp: Trung Tâm Hộ Tông

Nhân câu hỏi về "NIÊM HOA VI TIẾU" này. Chúng tôi xin được lượt trích đoạn "So sánh Thiền Vipassanā với Thiền Tông" trong cuốn "Thiền Phật Giáo - Nguyên Thủy và Phát Triển" Mời quý vị cùng tham khảo: