Người tu muốn giải thoát là đã trói buộc vào quá trình tạo tác để trở thành,???

Không bờ này bờ kia
Chỉ ngay nơi thực tại
Tâm, Pháp chẳng chia lìa
Đến đi đều vô ngại. 


Con vẫn chưa buông bỏ được bản ngã sân si mà bao lâu nay con nghĩ mình đã thực sự buông.Thấy tức là buông, chứ không có ý chí buông, nếu để ý chí xen vào tức trong buông còn bản ngã. Thấy với tâm rỗng lặng trong sáng gọi là buông, vì tánh thấy vốn vô ngã. Buông được hay không buông được tùy vào tâm thấy biết sáng tỏ hay khuất lấp. 
CHÂN LÝ luôn có sẳn trong bạnTôi rất ít khi nghĩ về quá khứ và cũng không cảm thấy quá khứ là một cái gì đó quá cần thiết, nên chỉ xin kể ngắn gọn do đâu mà cuốn sách này ra đời (1) và vì sao tôi trở thành một vị thầy tâm linh.